II Warsztatowy Kongres dla Dyrektorów Szkół

Reforma oświaty a obowiązki
dyrektora w roku szkolnym 2017/2018

Warszawa, Novotel Airport, 2 czerwca 2017 r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYM KONGRESIE
Jeżeli chcesz
Uzyskać praktyczne informacje, jak przygotować swoją placówkę do nowego roku szkolnego 2017/2018
Skonsultować swoje obawy dotyczące reformy oświaty z doświadczonymi ekspertami z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i nadzoru pedagogicznego, prawnikami oraz wieloletnimi praktykami
Dowiedzieć się, co zrobić aby nie przeoczyć żadnych istotnych dla dyrektora zadań wynikających z reformy oświaty
Poznać kluczowe aspekty zmian dotyczących prawa kadrowego oraz finansowego w funkcjonowaniu szkoły od września 2017 roku
Otrzymać niezbędne informacje dotyczące nowych zasad oceny pracy dyrektora, które pozwolą przygotować się do kontroli według nowych zasad

Weź udział w kluczowym wydarzeniu dla dyrektorów szkół.

Uwaga! Gośc specjalny!
Emilian Kamiński

Emilian Kamiński

Specjalnie dla uczestników naszego kongresu przygotowaliśmy wyjątkową prelekcję pt. "Wystąpienia publiczne- jak przemawiać, żeby nas słuchano? Jak dobrze zaprezentować się podczas przemówienia?

Prowadzącym będzie EMILIAN KAMIŃSKI - dyrektor Teatru Kamienica, aktor i reżyser, który ma w swoim dorobku ponad setkę ról teatralnych, filmowych i musicalowych. Swoje ogromne doświadczenie sceniczne przełoży na niezwykle inspirującą prelekcję adresowaną do dyrektorów szkół.
Co wyróżnia nasz kongres?
W praktyczny sposób wyjaśniamy jak „krok po kroku” przygotować swoją placówkę do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018, uwzględniając zmiany prawne wynikające z nowej ustawy o systemie oświaty
Jako jedyni na rynku, poza przedstawieniem wiedzy oferujemy wykorzystanie jej podczas warsztatów prowadzonych przez ekspertów-praktyków - dzięki warsztatowej formule będą Państwo mieli możliwość zweryfikowania wiedzy teoretycznej w praktyce
Zapewniamy najlepszych specjalistów, z którymi mogą Państwo skonsultować indywidualnie każdy problem z zakresu prawa oświatowego i uzyskać odpowiedź na wszelkie wątpliwości związane z reformą w oświacie
Oferujemy wiedzę w ujęciu kompleksowym, dotyczącą wszystkich kluczowych aspektów zarządzania szkołą z zakresu prawa oświatowego, kadrowego, zarządzania finansami
Prelegenci

Dariusz Dwojewski

Prawnik, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

Jan Lewandowski

Konsultant ds. kadry kierowniczej oświaty, nadzoru pedagogicznego, ewaluacji, prawa oświatowego, awansu zawodowego nauczycieli, etyki zawodowej i oligofrenopedagogiki w DODN Filia w Legnicy.

Piotr Winczewski

Pracownik Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Absolwent AWF w Warszawie, specjalność: specjalne formy wychowania fizycznego (uprawnienia do pracy z osobami: niepełnosprawnymi umysłowo, niewidzącymi, niesłyszącymi i niedostosowanymi społecznie). Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Uniwersytet Łódzki). Autor ponad stu publikacji metodycznych i naukowych. Zainteresowania badawcze: uczestnictwo osób niepełnosprawnych w kulturze, metodyka gier i zabaw ruchowych, korekcja wad postawy ciała. Doświadczenia zawodowe gromadzone w trakcie pracy w: przedszkolu, szkole podstawowej, szkole średniej oraz w sportowym szkoleniu osób niepełnosprawnych i podczas kilkunastu lat zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej (w tym ponad dziesięć lat w Klinice Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi).

Ewa Norkowska

Nauczyciel dyplomowany, specjalista w zakresie zarządzania oświatą, nadzoru pedagogicznego, prawa oświatowego. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, ds. oceny projektów unijnych oraz ekspert w Radzie Konsultacyjnej ds. szkolnictwa zawodowego przy Kuratorze Oświaty. Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. zarządzania szkołą, bezpieczeństwa w placówce oświatowej, awansu zawodowego nauczycieli. Współautorka wielu projektów finansowanych z funduszy europejskich, projektów i programów edukacyjnych realizowanych na terenie Dolnego Śląska. Pracuje w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Kolejnych prelegentów ujawnimy wkrótce!

Program
KONGRESU DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ:

FORMA WYKŁADOWA

1 Panel

Nowe zadania Dyrektora w związku z reformą oświaty

 • Czego koniecznie należy dopilnować przed 1 września 2017 roku: wykaz zmian w układzie: „jak było-jak jest” oraz szczegółowy harmonogram zadań organizacyjnych i dydaktyczno-wychowawczych
 • Jak pozyskać środki na przystosowanie placówki do nowych zadań oraz na wyposażenie jej w podręczniki i materiały edukacyjne; zmiany w naliczaniu subwencji oświatowej
 • Nowe zasady funkcjonowania poszczególnych typów szkół: przekształcanie szkół podstawowych, wygaszanie gimnazjów, licea i technika po zmianach
 • Nowe wytyczne w zakresie oceny pracy dyrektora szkoły oraz kluczowe zadania z punktu widzenia funkcji kierowniczych; jak przygotować się do kontroli według nowych zasad?

FORMA WARSZTATOWA

2 Panel

Przystosowanie statutów szkół zgodnie z nowym prawem oświatowym

 • Nowy Kształt statutu zgodny z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej - wskazówki w jaki sposób należy modyfikować statuty według nowych zasad?
 • W jakim zakresie organ nadzoru pedagogicznego oraz organ prowadzący mają wpływ na kształt statutu szkoły?
 • Jakie są konsekwencje dla dyrektora w przypadku błędnej aktualizacji statutu?
 • Ćwiczenia praktyczne: tworzenie dokumentacji pod okiem ekspertów - jak dokonać zmian w statutach- uchylenie przepisów, zastąpienie i dodanie nowych treści, zasady formułowania zmian w statucie
3 Panel

Organizacja nadzoru pedagogicznego zgodnie z nowymi wytycznymi na rok szkolny 2017/2018

 • Jakie zmiany nastąpią w zakresie kontroli KO wraz z nowym rokiem szkolnym? Jak się do nich przygotować?
 • Planowanie ewaluacji wewnętrznej w pierwszym semestrze nowego roku szkolnego w zmienionym systemie edukacyjnym
 • Ćwiczenia warsztatowe pod okiem eksperta - praca warsztatowa z zakresu planowania i realizacji nadzoru pedagogicznego: przygotowywanie dokumentacji szkolnej- w tym plan nadzoru na rok szkolny 2017/18, tworzenie projektów ewaluacji, wykorzystanie narzędzi do ewaluacji, przygotowanie listów kontrolnych przed wizytacją KO

Uwaga: w ramach kongresu wezmą Państwo udział we wszystkich panelach oraz wszystkich warsztatach

Kongres odbędzie się 2 czerwca 2017 r. w godz. 10.00-17.30 w Warszawie w Hotelu Novotel Airport , ul. 1 Sierpnia 1.

Sprawdź dojazd ze swojej miejscowości:

Poprzedni kongres
Zobacz jak wyglądał
Koszt uczestnictwa
W kongresie

Zgłoś się

Koszt uczestnictwa w kongresie wynosi 449 zł netto + 23% VAT/osobę.

W bieżącej ofercie pozostało:

5 / 50

biletów

Wybierz rodzaj uczestnictwa:
Udział STANDARD - 449 zł + 23% VAT - TYLKO TERAZ 369 zł + 23% VAT
Udział w kongresie dla prenumeratorów Monitora Dyrektora Szkoły - 349 zł + 23% VATZgłoś:Dane zamawiającego:

Imię
Nazwisko
Email
Stanowisko

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Firma / Instytucja

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Adres
Miejscowość
-
Telefon
Telefon dodatkowy
Fax
NIP

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Uwagi


Wybierz rodzaj płatności:

  - 2% rabatu przy wyborze tej płatności!

 Niezależnie od wybranej formy płatności otrzymasz fakturę VAT 

Zgody formalne:

 Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13 w celach marketingowych. FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. zapewnia klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.

 Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowej przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 Oświadczam, że zawieram umowę kupna w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych.


Uwaga!

Zwolnienie z podatku VAT dla jednostek sektora publicznego
W przypadku jednostek sektora publicznego finansujących udział w szkoleniu/konferencji przynajmniej w 70% ze środków publicznych, przysługuje zwolnienie z VAT.

Zwolnienie z podatku VAT dla pozostałych podmiotów
Dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, a korzystających z dofinansowania na konkretne szkolenie/konferencję, organizowane przez Wydawnictwo FORUM, również istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT. Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z tej możliwości, prosimy o kontakt z BOK pod numerem tel. 801 88 44 22.


 Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Koszt uczestnictwa w kongresie poza promocją wynosi w wersji standard 449 zł netto + 23% VAT/osobę.
 • Koszt uczestnictwa w kongresie dla prenumeratorów Monitora Dyrektora Szkoły wynosi 349 zł netto + 23% VAT/osobę.
 • Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do Forum Media Polska Sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszenia.
 • W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji.
 • Podstawę płatności za konferencję stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma wysyłana do Zamawiającego przed terminem konferencji.
 • Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.
 • W terminie 7 dni po terminie szkolenia Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora).
 • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 • Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji (1.05.17) i nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 • W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania konferencji, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty konferencji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu konferencji w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.
Gwarantujemy
Tylko praktyczną wiedzę ekspercką - przedstawioną w przystępny i atrakcyjny sposób przez profesjonalną kadrę prelegentów
Skuteczne narzędzia i rozwiązania niezbędne w przygotowaniu placówki do sprawnego funkcjonowania w nowym roku szkolnym
Rozwianie wszelkich wątpliwości z zakresu prawa oświatowego, prawa kadrowego, nadzoru pedagogicznego i innych kluczowych aspektów funkcjonowania szkoły na nowych zasadach
Pozyskanie umiejętności podczas warsztatów, dzięki którym dowiedzą się Państwo m.in.: jak skonstruować statut szkoły, zaplanować nadzór pedagogiczny, realizować decyzje kadrowe
Certyfikat uczestnictwa
Pakiet materiałów konferencyjnych (kompendium, materiały warsztatowe) a także dostęp do prezentacji przygotowanych przez prowadzących
Wspierają nas
Patronat merytoryczny
Partnerzy

50 biletów w cenie

369 zł netto + 23% VAT!