Ogólnopolski Kongres dla Dyrektorów Szkół

Czyli jak sprawnie przygotować placówkę do zmian systemowych i nie doprowadzić do jej dezintegracji w obliczu nadchodzącej rewolucji?

Warszawa, 2 grudnia 2016

Zapraszamy do udziału w kongresie

jeżeli chcesz:

dowiedzieć się, jak przygotować swoją placówkę do planowanych zmian wynikających z reformy - zarówno od strony prawnej, jak i praktycznej

skonsultować swoje obawy i wątpliwości dotyczące planowanej reformy szkolnictwa z doświadczonymi ekspertami

uniknąć błędów i nieprawidłowości w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej, za które ostateczną odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły

dowiedzieć się, jakie nowe uprawnienia otrzymali pracownicy kuratoriów oraz w jaki sposób przekładają się one na pracę dyrektorówCo wyróżnia nasz kongres?

 

Prelegenci:

Jan Lewandowski
Konsultant ds. kadry kierowniczej, ewaluacji, prawa oświatowego, awansu zawodowego DODN Filia w Legnicy, szkoleniowiec – edukator, wykładowca akademicki, doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu..

Izabela Suckiel
Od 20 lat zajmuję się doskonaleniem zawodowym nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych. Nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, oceniania, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji. Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej. Za swoją pracę została nagrodzona Medalem KEN, nagrodą Ministra Edukacji Narodowej I stopnia, a także wielokrotnie nagrodą Kuratora Oświaty.

Łukasz Turski
Profesor fizyki w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, wykładowca m.in. Collegium Civitas w Warszawie. Pomysłodawca bijących rekordy popularności warszawskiego Pikniku Naukowego oraz Centrum Nauki "Kopernik". Wybitny naukowiec specjalizujący się w fizyce materii skondensowanej i mechanice statystycznej, profesor nauk fizycznych, popularyzator nauki i publicysta.

Program

Kongresu dla Dyrektorów Szkół:

 • Godz. 10.00 - 11.30
I
Panel 1.
Nowa struktura systemu szkolnictwa w okresie przejściowym oraz po zmianach systemowych
Prelegent: Izabela Suckiel


Nowy model systemu edukacji w Polsce – zgodnie z projektem ustawy z dnia 16 września 2016 r. i możliwe sposoby ich realizacji wraz z obowiązującymi terminami
 1. Nowa szkoła podstawowa zamiast gimnazjum- jak rozwiązać kwestie logistyczne?
 2. Przekształcanie szkół a „wygaszanie gimnazjum” -  jakie są warunki i etapy dostosowania obecnie istniejącego systemu do nowych rozwiązań ustrojowych?
 3. Sytuacja szkół niepublicznych, społecznych, specjalnych i artystycznych w nowym systemie oświaty
 4. Szkolnictwo zawodowe w obliczu reformy – na czym w praktyce będą polegały różnice pomiędzy szkołą branżową pierwszego i drugiego stopnia a zawodową?
 5. Zmiany procedur gromadzenia danych dziedzinowych w SIO – jakie są ich konsekwencje dla dyrektora placówki oświatowej? Jak nie narazić się na zarzuty o naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych?
 6. Oddział przygotowawczy jako nowa forma organizacyjna: jakie są zasady jej tworzenia w myśl projektu ustawy?
 7. Obowiązkowy wolontariat – jak realizować nowy obowiązek zawarcia w statucie szkoły sposobu organizacji i realizacji zadań z zakresu wolontariat?
 • 11.30 - 12.00
Wystąpienie Profesora Łukasza Andrzeja Turskiego: "Nowoczesność w nowoczesnej szkole"

Prof. dr hab. Łukasz Andrzej Turski
 • 12.00 - 12.15 - Przerwa Kawowa
 • 12.15 - 13.30
II
Panel 2.
Bieżące problemy dotyczące organizacji roku szkolnego 2016/2017
Prelegent: Mariusz Tomiczek

 1. Finansowanie jednostek oświatowych: jak jeszcze można pozyskać środki na wyposażenie szkół w nowoczesną bazę techno-dydaktyczną?
 2. Likwidacja sprawdzianu szóstoklasisty – jak wypracować nowy, miarodajny sposób oceny jakości kształcenia w szkole?
 3. Brak spójności podstawy programowej, bariera językowa, zajęcia wyrównawcze – jak w praktyce realizować założenia ostatniej nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącej szkolnej pomocy wobec uczniów przybywających z zagranicy?
 • 13.30 - 14.30 - Lunch
 • Godz. 14.30 - 16.00
III
Panel 3.
Nowe zadania i obowiązki dyrektora szkoły jako zarządcy
Prelegent: Jan Lewandowski

 1. Zarządzanie szkołą w okresie przejściowym- realne możliwości i zagrożenia wynikające ze zmian prawnych zgodnie z projektem ustawy z dnia 16.09.2016 r.
 2. Zarządzanie kadrą nauczycielską w obliczu nadchodzących zmian wynikających z reformy . Czy planowana w projekcie ustawy „ochrona miejsc pracy dla nauczycieli” może być skuteczna?
 3. Nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli i ich konsekwencje
 4. Monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego. - skuteczne narzędzia
 • 16.00 - 16.15 - Przerwa Kawowa
 • Godz. 16.15 - 17.30
IV
Panel 4.
Zmiany dotyczące nadzoru pedagogicznego
Prelegent: Jan Lewandowski

 1. Organizacja nadzoru pedagogicznego i wzmocnienie jego funkcji  - zgodnie z projektem Prawa oświatowego z 16.09.2016
 2. Zmiany w zakresie  ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej – ułatwienie dla szkoły?  
 3. Kontrole KO po ostatnich zmianach w ustawie o systemie oświaty – nowe kompetencje pracowników kuratoriów

Uwaga!
Każdy uczestnik otrzyma zestaw list kontrolnych, które ułatwią przygotowanie się do kontroli w najważniejszych obszarach pracy placówki!

Stawiamy na:

Najlepszych prelegentów – wszystkie panele zostaną poprowadzone przez praktyków i ekspertów w dziedzinie zarządzania placówkami szkolnymi oraz prawa oświatowego z wieloletnim doświadczeniem

Indywidualne podejście do uczestników – przez cały czas trwania kongresu każdy z Państwa może zasięgnąć porady eksperta w specjalnie wyznaczonej strefie eksperckiej

Pracę na przykładach - omówimy konkretne przypadki, m.in. co zrobić, gdy obecny budynek szkoły podstawowej nie pomieści uczniów klasy VII i VIII oraz jak wykorzystać dobre praktyki wypracowane w dotychczasowym systemie po zmianach?Kongres odbędzie się 2 grudnia 2016 r.
w godz. 10.00-18.00 w Warszawie
w Hotelu Lord, ul. Krakowska 218.

    Sprawdź dojazd ze swojej miejscowości

Koszt uczestnictwa

w Kongresie

Cena uczestnictwa w kongresie wynosi 449 zł netto + VAT.Zgłoszenie


Zgłoszenie dla:Dane zamawiającego:

Imię
Nazwisko
Email
Stanowisko

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Firma / Instytucja

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Adres
Miejscowość
-
Telefon
Telefon dodatkowy
Fax
NIP

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Uwagi

Zgody formalne:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13 w celach marketingowych. FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. zapewnia klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowej przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Oświadczam, że zawieram umowę kupna w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sprzedaży FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. oraz z akceptacją Ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych.


Uwaga!

Zwolnienie z podatku VAT dla jednostek sektora publicznego
W przypadku jednostek sektora publicznego finansujących udział w szkoleniu/konferencji przynajmniej w 70% ze środków publicznych, przysługuje zwolnienie z VAT.

Zwolnienie z podatku VAT dla pozostałych podmiotów
Dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, a korzystających z dofinansowania na konkretne szkolenie/konferencję, organizowane przez Wydawnictwo FORUM, również istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT. Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z tej możliwości, prosimy o kontakt z BOK pod numerem tel. 801 88 44 22.


Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Cena uczestnictwa w kongresie wynosi 449 zł netto + VAT.
 • Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do Forum Media Polska Sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszenia.
 • W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji.
 • Podstawę płatności za konferencję stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma wysyłana do Zamawiającego przed terminem konferencji.
 • W przypadku zgłoszenia z jednej firmy:
  • 3 osób – organizator udzieli 10% rabatu,
  • 4 osób – organizator udzieli 15% rabatu,
  • 5 osób – organizator udzieli 20% rabatu,
  • powyżej 5 osób – możliwa jest indywidualna negocjacja cen uczestnictwa.
  Rabaty za zgłoszenia mnogie udzielane są od ceny podstawowej konferencji i nie łączą się z innymi rabatami.
  Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 83 123 lub joanna.przybylska@forum-media.pl.
 • Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.
 • W terminie 7 dni po terminie szkolenia Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora).
 • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 • Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji i nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 • W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania konferencji, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty konferencji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu konferencji w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.

Współorganizator:

Patronat merytoryczny:

Patronat medialny:

KONTAKT

Z ORGANIZATOREM

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924 Kapitał zakładowy 300 000 zł

Joanna Przybylska
Event Manager
joanna.przybylska@forum-media.pl
tel. 61 66 83 123


Karolina Protas
Brand Manager
karolina.protas@forum-media.pl
tel. 61 66 55 869